SAVETI

PRIPREMA PACIJENATA ZA DAVANJE KRVI / Vadjenje-krvi

 • Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata, dan pre dolaska u laboratoriju potrebno je da konzumirate lakšu hranu, a posle 18h možete piti tečnost, izuzev alkohola, kafe i slatkih napitaka. Ujutro, pre dolaska u laboratoriju, nemojte ništa jesti i piti, sem vode. Ovo je bitno zato što unošenje hrane u kraćem vremenskom periodu, pre vađenja krvi, može dovesti do povišenih rezultata: lipida, proteina, holesterola, glukoze, itd.
 • U slučaju da uzimate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu lekova jer i lekovi utiču na tačnost Vaših rezultata. Jutarnju dozu lekova ponesite sa sobom i uzmite ih nakon vađenja krvi.
  Na rezultate Vaših analiza mogu da utiču i konzumiranje kafe i energetskih napitaka, povišen fizički napor, povećan unos nikotina, loš san (nenaspavanost), kao i višednevno držanje dijeta.
  Kako se vadi krv?
 • U našoj laboratoriji se u skladu sa savremenom laboratorijskom praksom za vadjenje krvi koriste specijalni zatvoreni vakum sistemi – vakutajneri. Vakutajneri olakšavaju vađenje krvi iz vene, pri čemu sama procedura vadjenja krvi traje manje od 90 sekundi. Naši iskusni laboranti sa lakoćom vade krv i sasvim malim bebama, starim osobama koje imaju „loše“ vene, kao i svima onima kojima vađenje krvi predstavlja stres.
 • Prilikom vadjenja krvi pacijent može osetiti trenutni blagi bol. Osobe koje se plaše vađenja krvi ili osećaju neprijatnost, nesvesticu, tremu i slično, potrebno je da o tome obaveste laboranta pre započinjanja vađenja krvi, kako bi se takav pacijent kroz razgovor relaksirao i smestio na udoban krevet.
  Neke analize se mogu raditi iz kapilarne krvi, kada se veoma mali uzorak krvi dobija ubodom prsta, usne školjke ili kod novorođenčeta iz pete ili nožnog palca.
  Nakon vađenja krvi laborant će od pacijenta zatražiti da kratko vreme drži ispruženu ruku i pritisne mesto uboda, kako bi se ubrzalo zaustavljanje krvarenja i sprečilo stvaranje hematoma.

 

PRIPREMA PACIJENATA ZA ANALIZE URINA

 • Urin se sakulja u plastične posude koje je moguće dobiti u laboratoroji ili kupiti u apoteci.
  Za rutinski pregled urina sakuplja se prvi jutarnji uzorak (srednji mlaz), odmah posle noćnog odmora, a pre doručka ili drugih aktivnosti. Preporuka je da se ovaj uzorak uzima posle 8 sati mirovanja i ne manje od 4 sata zadržavanja urina u bešici.

 

Urinokultura:

 • Nakon obavezne jutarnje higijene sakuplja se prvi jutarnji urin. Njegov prvi mlaz se odbacuje, a drugi sakuplja u sterilnu bočicu za urin. Bocicu sa urinom nikad ne puniti do vrha. Urin je potrebno doneti u laboratoriju u okviru 1 sata. Svako stajanje urina na sobnoj temperaturi duže od 1 sata utiče na broj bakterija. Ukoliko se nakon uzimanja uzorka urin ostavi u frižider, vreme za njegov transport u laboratoriju moguće je odložiti do 4 sata.
  Sakupljanje 24-satnog urina:

Bocu za sakupljanje 24-časovnog urina u toku sakupljanja je potrebno držati zatvorenu na hladnom mestu.

 

Način sakupljanja:

 • Pri prvom jutarnjem sakupljanju urina najpre kompletno ispraznite bešiku, odbacite taj urin i zabeležite vreme. Tokom dana i noći skupljati sve uzorke urina(kompletnu količinu) u bocu (ili 2, ukoliko bude potrebno)
 • Drugi dan (kraj sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina dodajte prethodno sakupljenoj količini otprilike u isto kada je započeto sakupljanje. Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.
 • Bocu sa urinom donesite u laboratoriju.

Pojedine analize 24-časovnog urina zahtevaju da se urin sakuplja uz dodatak konzervansa koji se dobija u laboratoriji pre sakupljanja urina.
Preporuka da se jedan dan pre, kao i na dan skupljanja urina, ne uzima terapija, ali se o tome obavezno konsultujte sa svojim lekarom.
Ne preporučuje se da za vreme sakupljanja uzoraka pijete kafu i jedete banane,ananas, lešnik i badem.