O NAMA

Vizija Spektrlab laboratorija je da bude prepoznatljiva na tržištu po specifičnom programu kvalitetnog pružanja usluga u oblasti biohemijske, hematoloske, imunološke i mikrobiološke dijagnostike, sa reputacijom laboratorije koja se izdvaja stručnošću, brzinom, sposobnošću, i kvalitetom, pri čemu u svakom momentu može da odgovori zahtevima tržišta. 

 

Misija Spektrlab laboratorije je zadovoljavanje potreba svih interesnih grupa:

Pacijenata, kroz obezbeđenje kontinuiranog kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga iz svog asortimana, koje su potrebne u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i unapređenju kvaliteta života. Težimo da pružamo svojim pacijentima usluge visokog kvalita, preciznosti i brzine uz pomoć stučnog i motivisanog kadra, jer želimo da izgradimo odnos sa našim pacijentima zasnovan na poverenju.
Zaposlenih, kroz stvaranje radnog okruženja koje je zasnovano na dobrim međuljudskim odnosima i mogućnostima za profesionalan i lični napredak.
Poslovnih partnera, kroz iskren i pouzdan odnos definisan obostranom satisfakcijom u svakom aspektu medjusobne saradnje.

Vrednosti koje negujemo su:

  • kvalitet usluga
  • opremljenost laboratorije
  • stručnost zaposlenih
  • partnerstvo sa lekarima, pacijentima i ostalim saradnicima
  • izvrsnost u pruzanju laboratorijskih usluga
  • organizovanost i fleksibilnost naših zaposlenih

Zadovoljstvo pacijenata i poverenje koje nam ukazuju, predstavljaju našu najveću nagradu i cilj da istrajemo i nastavimo da se dalje razvijamo i usavršavamo.